รายชื่อหนังสือรับบริจาค สำหรับเด็กน้อยปลายด้ามขวาน @ Kristen’s 22nd Birthday Celebration

56

Category : Happy Birthday Dear Kristen Stewart : Apr 09th,

Hi Robsten Team @ 14:28 BKKLT

,
.
.

Photobucket

.

.

รายชื่อหนังสือรับบริจาค สำหรับเด็กน้อยปลายด้ามขวาน
.
@ Kristen’s  22nd Birthday Celebration
.
.
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
.
Photobucket
..

คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

.

โครงการห้องสมุด เพื่อน้องดินแดนปลายด้ามขวาน

.

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ศูนย์สันติสุข
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นส่วนใหญ่เป็นการเรียนการสอนที่ต่างแตกจากการศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม ในการศึกษาตามสถานศึกษาจึงเป็นการศึกษาในโรงเรียนมุ่งเน้นสอนศาสนาควบคู่กับการสอนสายสามัญดังนั้นสถานศึกษาใน ๓ จชต.จึงสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทได้แก่
– โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
– โรงเรียนปอเนาะ
– โรงเรียนตาดีกา
ซึ่งสถานศึกษาทั้ง ๓ ประเภทนี้ก็มีหลักสูตรในการเรียนการสอน และระดับชั้นแตกต่างกันไปโดยสถานศึกษาแต่ละประเภทนั้นมุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนรู้ซึ้งถึงหลักของศาสนาอิสลามและหลักการปฏิบัติตามวิถีแห่งการเป็นมุสลิมที่ดี ในปัจจุบัน ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ได้มีบทบาทในการเป็นส่วนร่วมกับทางผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ในการดำเนินการพัฒนาให้โรงเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ในการเข้าดำเนินการพัฒนาในสถานศึกษาทำให้ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ พบว่าสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่นั้นยังขาดการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ดี รวมถึงหนังสือเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
ดังเคยมีคำกล่าวอยู่ว่า “การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะสิ้นอายุขัย” ในเรื่องของการเรียนรู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนและรับรู้จากครูผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว ห้องสมุดก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ สามารถจะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดแห่งนั้น และในสถานศึกษาก็จะจัดให้มีห้องสมุดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ ใช้เป็นที่หาความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม และยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
แต่สถานศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ๓ จชต. ยังคงขาดแคลนห้องสมุดที่พวกเขาจะใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า และหนังสือที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ แม้แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์จึงได้ดำเนินโครงการ “ ห้องสมุด เพื่อน้องดินแดนปลายด้ามขวาน ” ขึ้นเพื่อขอรับบริจาค หนังสือ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับ โรงเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน ได้มีโอกาสใช้ห้องสมุดในการเรียนรู้และค้นคว้า สำหรับครูอาจารย์ ก็สามารถที่จะหาข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้อีกด้วยวัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน
๓.๒ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเด็ก/เยาวชนใน ๓ จชต.ให้มีศักยภาพ
๓.๓ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนการสอน
๓.๔ เพื่อใช้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้าหมาย : สถานศึกษาในพื้นที่ ๓ จชต.
ระยะเวลาการดำเนินการ : ๑ ม.ค. – ๑ ส.ค. ๕๕
หน่วยดำเนินโครงการ : ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์


สำหรับคุณ Nid คุณ Patarn , Joy จรุง และสมาชิกคนอื่นๆ

ที่ถามมาใน Facebook ถึงการร่วมทำบริจาคหนังสือในงานวันเกิดของ Kristen

ป้าลำบากใจมากเพราะไม่อยากให้ใครพูดได้ว่าที่นี่เรี่ยไรเงินสมาชิก

เอาเป็นว่า ตามใบเสร็จที่แนบมาทั้งหมด เป็นเงิน 6,881 บาท

คุณแม่หนูกันย์ช่วยบริจาค 500 บาท นอกนั้นเป็นเงินส่วนตัวของ ppompam

สำหรับใครที่ต้องการช่วยสนับสนุน ขอให้เลือกบริจาคตามราคาหนังสือต่อไปนี้

ขอให้ระบุชื่อหนังสือ และราคาหนังสือ โดยการคอมเมนท์ในโพสท์นี้ ว่าเลือกหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้

และคนที่มาทีหลังกรุณาเลือกเล่มอื่นที่ไม่ซ้ำกัน

และขอให้บริจาคตามราคา อย่าบริจาคเกินมาให้ต้องลำบากใจนะคะ

เพราะเกรงใจ และไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนการทำ CD เมื่อปีที่แล้ว

.

Contunue Reading

Share

RobStenTeamThailand with Rob @ Madame Tussauds Bangkok

21

Category : News

Hi Robsten Team @ 02:34 BKKLT

.

 .

 Robert Pattinson @ Madame Tussauds Bangkok

.

Photobucket

.

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ ภัคสิรี ลงเครื่องจาก Flight TG 795 จาก LAX เวลา 06:40 วันที่ 3 เม.ย. ด้วยความรู้สึกว่า 17 ชั่วโมงบนเครื่องฉันได้นอน 3 ชั่วโมงนั้นเพียงพอแล้ว โดยมิได้สังวรณ์ถึงสังขารตัวเองว่า ไม่ได้ อายุ 21 เหมือนตอนเป็นแอร์ใหม่ๆ เมื่อ 18 ปีที่แล้วหนอ

9 โมงครึ่ง หลังจากจัดการธุระที่ศูนย์ปฏิบัติการลูกเรือการบินไทยเสร็จครบถ้วน ก็มีความคิดบรรเจิดว่า ฉันไปซื้อหนังสือเพื่อไปบริจาคในวันเกิด Kristen ให้เสร็จสิ้นในวันนี้เสียเลยดีกว่า คิดได้ดังนั้น  ก็กดโทรศัพท์ไปงัดหนูกันย์จากเตียงนอน …. พี่แพมขา หนูยังไม่ตื่นเลยค่ะ … ไม่เป็นไรลูกนอนต่อ ขอโทษขอโพยที่โทรไปปลุกเด็กน้อย …

10:15 กำลังขับรถออกจากสุวรรณภูมิ หนูกันย์โทรกลับมาบอกว่า พี่แพมขา หนูตื่นแล้วค่ะ หนูโทรไปหาเม็กกี้ เม็กกี้บอกว่าเดี๋ยวเลิกเรียนพิเศษเที่ยงจะตามไปเจอที่งานหนังสือค่ะ … โอเค เจอกันที่ศูนย์สิริกิติต์ เมื่อไหร่เมื่อนั้น … ก็คิดว่า ซื้อหนังสือสักชั่วโมง พาเด็กน้อยสองคนไปทานมื้อเที่ยงแล้วก็จะกลับบ้านทุ่มตัวลงนอน คงไม่เกินสามสี่โมงเย็น …ฉันไปทั้งชุดแอร์สีม่วงบานเย็นเลยก็แล้วกัน ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดไปรเวทหรอกหนา

12:30 ซื้อหนังสือที่นายอินทร์ แลกกระเป๋าลากมาได้ 1 ใบ พร้อมกับ Tote อีก 1 ใบ … ไปต่อที่มูลนิธิเด็ก … หนูกันย์มายืนยิ้มอยู่ข้างๆ … พี่แพมขา คุณแม่ฝากสตังค์มาช่วยซื้อหนังสือบริจาค 500 บาทค่ะ  Robsten Team Thailand ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่น้องกันย์มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเด็กน้อยที่ยังไม่ครบ 18 ทุกๆท่าน ที่เชื่อใจ ให้หนูๆ มาสนุกสนานร่วมกิจกรรมกับ Robsten Team ทุกครั้ง บางครั้งคุณแม่บางท่านก็มาร่วมสนุกกับเราด้วย … รู้สึกทราบซึ้งถึงความเชื่อใจของผู้ปกครองทุกท่านจริงๆค่ะ … แต่หนูๆทุกคนห้ามทำพี่แพม ป้าแพม เสียผู้ใหญ่ด้วยการไปอ้างว่า ไปกับพี่แพม/ป้าแพม แล้วหายไปที่อื่นนะคะ …โกรธกันเลยนะนั่น

ซื้อหนังสือได้อย่างต้องการก็นั่งรอหนูเม็กกี้ ที่นัดกันสวมเสื้อตัวใหม่ของ Robsten Team Thailand มาเหมือนกับหนูกันย์ … แต่ป้าล่ะ …สีบานเย็นมาเชียว … แล้วยังเหนียวเหนอะหนะ  ด้วยไม่ได้อาบน้ำมามากกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว … โอเค เราไปทานข้าวหมูทอดแกงกะหรี่ที่ CoCo  เมนู / ร้านสิ้นคิดของป้ากันเถอะ … ว่าแต่ว่าใน Facebook มีอะไรอัพเดทบ้างละหนอ ….

 

.

Photobucket

.

Contunue Reading

Share

Edward and Bella New Still!!

22

Category : News

Hi Robsten Team @ 11:59 BKKLT

.

 

 

Edward and Bella New Still

.

Photobucket
.
.
USA Today | kstewartnews Via Robstenation

.

.

 

Julia Jones talks about Kristen’s 21st Birthday

.

Photobucket

 

เราคงจำกันได้นะคะ ว่าปีนี้  2011 Kristen ได้ฉลองวันเกิดของเธอในกองถ่าย Breaking Dawn ควบคู่ไปกับ BD wrap party ที่ Squarmish , Vancouver  แต่ Kristen กลับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของเธอเกิดขึ้น

“เพราะว่ามีเค้กวันเกิดใหญ่ยักษ์เตรียมไว้ให้เธอ แต่ เธออยากให้มันเป็นแค่งานเลี้ยงปิดกล้องเท่านั้น  เธอไม่อยากให้วันเกิดของเธอเข้าไปเกี่ยวข้อง” Julia Jones บอกกับ E! เมื่อคืนวันงาน Burberry Body ใน Beverly Hills  “ดังนั้น ทีมงานก็เลยไม่เอาเค้กออกมา”

แต่ทางเพื่อนๆนักแสดงกลับไม่รู้ว่า เค้กได้ถูกยกเลิกไปแล้ว “ถึงจุดนั้น ฉันกับเพื่อนๆคนอื่นๆ ก็แบบว่า ..เดี๋ยว หยุดก่อน .. เค้กวันเกิดของ Kristen หายไปไหน แล้วเราก็เดินเข้าไปในครัว สั่งให้ยกเค้กออกมา และมันก็เป็นอะไรที่เอะอะกันนิดหน่อย แต่ในที่สุด Kristen ก็ยอม และก็โอเคกับมัน  แต่ฉันก็เข้าใจนะ เพราะงานเลี้ยงปิดกล้องมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญ คนก็เยอะ และตัวฉันเองก็อายเหมือนกันกับการจัดงานวันเกิด คุณไม่อยากที่จะต้องกลายเป็นจุดสนใจจุดเด่นแบบนั้นหรอก

และนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ Kristen Stewart พยายามหลีกเลี่ยงตลอดมา … เรารู้ดี

.

Marc Malkin : EOnLine

Translated by ppompam

.

. Contunue Reading

Share

Kristen Serenaded by Rob on Her Birthday!!

48

Category : News

Hi Robsten Team @ 17 : 35 BKKLT

.

.
Photobucket
.

Rob got me a guitar. which is beautiful,

the guitar is like great and it got a lot of use on the film,

everybody was very musically inclined or interested.

.. Kristen Stewart / 2008

.

Pic Credit: ineedmykstewfix Via robstenation

.

.

Photobucket
.

Thank You and Credit to My Dear , Lisa.

.

.

Contunue Reading

Share

SQUEEEEEEEE!!!!! Rob & Kristen Party For BD1 and Her Birthday!

54

Category : News

Hi Robsten Team @ 02:35 BKKLT


.

The Best Thing Ever to Start My Day…


Robert Pattinson & Kristen Stewart ในงาน BD WrapUp Party

และงานวันเกิดครบรอบ 21 ปี ของเธอเอง

Popsugar รายงานว่า ทั้งคู่สูบบุหรี่มวนเดียวกัน

และมอเตอร์ไซค์คันเล็กที่ Rob ขี่นั้น เป็นของ Taylor

ซึ่งในงานนี้ Lilly Collins แฟนสาวของ Taylor ก็มาร่วมงานด้วย

ที่สำคัญ แหล่งข่าวของ Popsugar บอกว่า Rob & Kristen ออกมาสูบบุหรี่ด้วยกันด้วยกัน

โอบๆ กอดๆ  และจูบกันอย่างที่เห็น แต่ก็เป็นเพียง Quick kiss

แม้รูปจะเบลอสนเบลอ .. แต่ก็ชัดเจนในสายตาของพวกเรานะคะ

.

.

Photobucket.

ทำอะไร กันค้าาาาาาาาาาา

..

Photobucket

Photobucket

.

. Contunue Reading

Share

FlashBack to BUDAPEST 2010 !!!

36

Category : News

Hi Robsten Team @ 14:29 BKKLT. .

.

.

Flashback  to Budapest


April 7th – 11th, 2010

.

.

Photobucket

.

.

ยังจำคำว่า BootyPest กันได้ไหมคะ

ย้อนกลับไป วันนี้เมื่อปีที่แล้ว …

วันที่พวกเราใน RobStenLand ได้เห็นภาพที่พวกเราทุกคนรอคอย

ภาพที่พวกเรารอลุ้นกันใจหายใจคว่ำ

ว่าเราจะได้เห็นใบหน้าสวยๆของสาวน้อย ที่ กองถ่าย Bel Ami ใน  Budapest กันหรือเปล่า

ท่ามกลางข่าวลือมากมายว่า เห็นเธอ ที่โน่น ที่นี่ ที่นั่น …

ทุกที่ใน Budapest

.

.

Contunue Reading

Share

Pics of Kristen’s Birthday Party Preparation : Apr 09,2011

37

Category : News

Hi Robsten Team @ 03:50 BKKLT

.

.
.
.
.
โล่งใจกันไปที เมื่อไม่มีสื่อไหนพูดถึงเรื่องบุหรี่ยัดไส้ และ เรื่องตำรวจ

ที่มีคนโพสท์ใส่ความเจ้าหญิงของเรา อย่างที่ได้เล่าไปใน Faceboook

เพราะทั้งหมดทั้งสิ้น มีเพียงคนๆเดียวที่ Tweet ข่าวเรื่องนี้

จึงเป็นไปได้ว่า เรื่องที่แฟนของเธอออกมาสูบบุหรี่  คุยกับRob & Kristen

นั้นก็คงจะ BullShit อีกเช่นกัน

ป่วยจริงๆ คนพวกนี้

ถ้าจริง ทั้ง Lainey ทั้ง PUNKD และ OLTV คงจะไม่พลาดในฐานะเจ้าของพื้นที่

แต่นี่เงียบกริบมาจนจะครบ 24 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่มีใครที่ไหนพูดถึง …

อย่างที่บอก อย่าด่วนตัดสินอะไรใคร ฟังหูไว้หู

และมาคิดกันอีกที ..

Kristen ระวังตัวทุกฝีก้าว เธอไม่น่าจะทำอะไรล่อแหลมแบบนั้น

และงานนี้ก็ตำรวจเต็มงานอยู่แล้ว ใครจะมาทำอะไรประเจิดประเจ้อแบบนั้นได้

และที่สำคัญ หลายแหล่งข่าวบอกตรงกัน

ไม่มีใครเห็น Rob & Kristen มาร่วมงาน …

สงสัยว่าจะหายไปฉลองวันเกิดกันตามลำพัง ….

… ใต้แสงดาว….

.
.
.
Kristen ‘s 21st Birthday Party &  BD Wrap Party Preparations
.
ได้เล่าไปในโพสท์ก่อนหน้านี้แล้วถึงงาน Breaking Dawn Wrap Up Party

ซึ่งจัดร่วมกันกับ งานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 21 ปี ของ Kristen Stewart

ที่ ร้าน Rockwell’s Bar & Grill  ของ the Executive Suites Hotel

ใน Squamish , British Columbia.

มีรูปจากช่วงบ่ายของวันที่ 9 เมษายน

ซึ่งมีการเตรียมสถานที่จัดงาน มาให้ชมกัน

เห็นสถานที่แล้วก็ยังนึกไม่ออกว่า เหตุการณ์ที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
.

.
.

Photobucket

.

Contunue Reading

Share

Kristen Stewart’s Birthday & WTTR Celebration !!

38

Category : Happy Birthday Dear Kristen Stewart : Apr 09th,, News

Hi Robsten Team @ 10:23 BKKLT

.


.

ขอปักหมุดไว้สักอาทิตย์นะคะ


ขยับลงไปอ่านข่าวใหม่ล่าสุดในโพสท์ถัดไปค่ะ

.

.

Photobucket
.

.

 

เนื่องในวันที่ 9 เมษายนนี้ Kristen Stewart ก็จะมีอายุครบ 21 ปี

และเช่นเดิม ปีนี้ Robsten Team Thailand ได้มีโครงการร่วมฉลองวันเกิดของเจ้าหญิงแสนซน

ด้วยการสานต่อเจตนารมย์ของเธอ ในการช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงที่ด้อยโอกาส


โดยการร่วมบริจาคเงินให้กับ Goodwill Group Foundation Thailand

www.goodwillbangkok.org

โดยรวบรวมเงินจากค่า Eclipse R/K Commentary DVD คนละ 40 บาท จำนวน 46 คน

และได้รับการสนับสนุนจาก Twilight Grandma อีก 5,000 บาท

และจาก ppompam & Rawi  อีก 3,000 บาท

รวมเป็นเงินบริจาคในนามของ Robsten Team Thailand /www.paksiree.com

เพื่อ Kristen Stewart ‘s Birthday & Welcome to The Rileys

เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

( $ US 300 )


แล้วจะเก็บภาพในวันงานมาฝากกันนะคะ

และเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา

ใครต้องการร่วมอวยพรวันเกิดให้กับ Kristen ผ่านทางคลิป Youtube หรือ PicSpam

ทำแล้วมาโพสท์ไว้ในเวปบอร์ดได้เลยนะคะ  แล้วป้าจะนำมาโพสท์ที่หน้าเวปให้ค่ะ

.

.*** *** ***

,

CLICK to VOTE for Robsten # Best Kiss


VOTE VOTE VOTE !!!

.

2011 MTV MOVIE AWARDS: Nominee Voting !!!

.

Photobucket
.

.

.

.

.

Share

A Romantic Midnight Stroll … Rob & Kristen’s Laguna Getaway

57

Category : News

Hi, Robsten Team @19:50 BKKLT


.

Photobucket

ตามที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อวานนี้ว่า Brent ได้โพสท์ใน Facebook ของเขาว่า เขาเจอ Robert Pattinson & Kristen Stewart ไปดินเนอร์ด้วยกันที่ patio ของโรงแรม Ritz Carlton Laguna ใน แคลิฟอร์เนีย ใกล้ๆกับสถานที่ถ่ายทำ Water for Elephants ภาพยนตร์เรื่อล่าสุดของ Rob ซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้

มีรายละเอียดบางอย่างที่ไม่สามารถเล่าได้ในที่สาธารณะ เพราะมาจากแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลในกองถ่าย และคนใกล้ชิด  แต่ก็มีเรื่องราวบางส่วนที่ Ted & Taryn และ Hollywood Life และบางเวปไซท์ใน Lj   นำมาเล่าให้พวกเราได้มีความสุขร่วมกัน


แล้วก็ขอย้ำอีกที – - ว่าไม่ต้องส่งpm หรือ ไปตั้งกระทู้ในบอร์ด เพื่อขอ Password

หวังว่าคงอ่านภาษาไทยกันเข้าใจ คงไม่มีใครมาบอกว่า ไม่รู้มาก่อน ป้าแพมไม่เคยบอก หรือ อ่่านไม่เจอในโพสท์ไหนๆ – - ซึ่งจะทำให้ของขึ้นปรี๊ดแตกได้มากพอๆกับการมีคนมาถามคำถามว่า – - Rob & Kristen รักกันหรือเปล่าคะ – - มันน่ามั้ยล่ะ ป้าไม่ได้พิมพ์เป็นอักษรภาพเฮียโรกราฟฟิคนะ ถึงได้อ่านกันไม่เข้าใจ – - ทำไมคนเป็นพันเค้าอ่านเจอ เค้าเห็นเค้าเข้าใจ – - จะต้องให้พูดกันบ่อยแค่ไหนเนี่ย – - วันๆไม่ได้ทำเวปนี้อย่างเดียวนะ มีงานประจำ กินนอนไม่เป็นเวลา มีครอบครัวต้องดูแล  แล้วยังมีคำถามอีเดียตพวกนี้มาทำให้หงุดหงิดอีก – - ถ้าไม่เคยพูดไม่เคยบอกก็ว่าไปอย่าง – -


ทุกครั้งที่มีการโพสท์ บทความไปรเวท ที่ใส่ pwก็จะมี PM ขอ pw  กระหน่ำมาทั้งที่ ป้า และที่ รวิ สำหรับใครที่ขอกันมา – – ขอให้ย้อนไปอ่านกันให้ไกลๆสักประมาณเดือนสิงหา กันยาปีที่แล้ว เป็นต้นมา ว่าทำไม เหตุใด เกิดอะไรขึ้น ถึงงดแจก — จะได้เข้าใจกันให้ถูกต้อง  และกติกาการให้ pw กับใคร คนไหนนั้น อยู่ที่ความรู้สึกของป้าเอง  ป้าคนเดียวที่จะรับรู้ด้วยเซนส์ในการพูดคุยของทุกคนในห้องชมพู หรือในคอมเมนท์ ว่าใครสม่ำเสมอ ไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง ว่าจะไม่มาเอาเรื่องราวของที่นี่ไปโพสท์ที่อื่นแน่นอน ไม่เกี่ยวว่าใครสมัคร สมาชิกก่อน หรือหลัง  – – ถ้าป้าคุยด้วย หรืออ่านคำพูดคำจาแล้วคลิก  ป้าก็ให้ไปเลย เพราะบางเรื่องเดลานีก็ขอให้เราเก็บไว้อย่าเพิ่งเผยแพร่จนกว่าเหตุการณ์จะ เกิดขึ้น  และเจ้าของบทความบางคน เค้าก็ไปรเวทบล๊อคของเค้า เมื่อป้าไปเป็นสมาชิก และรับรู้มา ป้าก็ต้องเคารพสิทธิของ เค้า และรับผิดชอบในการเผยแพร่ด้วยเช่นกัน และบางเรื่องที่ใส่ PW  นั้น  ก็ไม่ได้สาระอะไรเสียด้วยซ้ำเพียงแต่เป็นเรื่องส่วน ตัวที่เดลานี หรือ Sheeva หรือ ใครๆไปได้ยินมาก็เท่านั้นเอง  แต่ในเมื่อแหล่งข่าวเขา ไม่ให้เปิดเผยในที่สาธารณะ – – แล้วป้าจะไปเปิดเผยได้อย่างไรกัน และที่สำคัญ – – บทความแปล และข่าวอื่นๆในบ้านนี้ เกี่ยวกับ Robsten ก็มีมากพอ  และ มั่นใจด้วยว่ามากกว่าที่คุณจะหาอ่านได้จากเวบในเมืองไทย ทุกวันนี้ถ้าป้าไม่ติด บิน หรือธุระส่วนตัว ข่าวทุกข่าวก็จะอัพแทบจะในทันทีอยู่แล้ว  ขอให้เข้าใจตรงกันตาม นี้ – – จะได้ไม่ต้องมาบ่น ตัดพ้อ ต่อว่า ว่าเป็นสมาชิกมาตั้งนาน ยังไม่ได้ หรือ ส่ง PM มาตั้งหลายรอบแล้วทำไมไม่ได้เสียที – -  เลิกทวงถามกันได้แล้ว – - บอกอีกครั้งให้เข้าใจตรงกัน paksiree.com มี ppompam กับ rawi เพียงสองคนที่ช่วยกันดูแล  รวิ จะช่วยดูแลบอร์ด ห้องชมพู  สมาชิก และข้อมูลทั่วไป  – - สำหรับบทความแปล รูป และเรื่องทั้งหมด ppompam รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว- ไม่มีทีมงานที่ไหนทั้งสิ้น  – ขอให้เข้าใจตรงกันด้วยค่ะ


More Under The Cut


. Contunue Reading

Share

Robert and Kristen Romantic Getaway

78

Category : News

Hi Robsten Team ,Frankfurt @ 12:20 GERLT

/

.

.

kristen-stewart-rob-pattinson-budapest.

.

ด้วยความที่ มีเวลามากมายเหลือเฟือ เพราะยังไม่ทราบว่าจะได้กลับบ้านวันไหน – - สนามบินยังปิดจนถึงตีหนึ่งคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่น และเศษเถ้าภูเขาไฟก็พัดผ่านปกคลุมกินอาณาบริเวณกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนแทบจะหมดทั้งทวีปยุโรปแล้ว

ก็จะมีอะไรให้ทำนอกจากนั่งทำ Love Story บทที่ 10  , Chat กับเพื่อนๆ Robsten ทั้งหลาย และนั่งรอรูปยืนยันจาก Coachella ว่า Kristen อยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่า – - ถ้าไม่มีรูปก็แสดงว่ายังอย่ในลอนดอน – -   มีร้านหนังสือใหญ่โตในสนามบิน แล้วก็ฟรี wifi  – -  หิวก็นมกล้วย กับ McRib   – -  ง่วงก็หิ้วแลปทอปเดินกลับโรงแรมนอน – - ถือเป็นการพักผ่อนที่หาไม่ได้ในยามปกติ – -


ซื้อหนังสือมาสองสามเล่ม ข่าวงี่เง่าก็ไม่อ่าน ไม่ซื้อ ไม่สน – - แต่เล่มนี้ เรื่องนี้ ไม่บอกต่อก็เห็นจะอึดอัดเป็นอันมาก  – -  บทความใน OK! เล่มล่าสุด – -น่ารัก และ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก อ่านแล้วมีความสุข – - ก็อยากเอามาเล่าสู่กันฟัง – -  ไม่ต้องเชื่อทั้งหมด – -สัก 70%  ก็สุขล้นแล้วค่ะเรื่องเล่าเพิ่มเติม – - @ 23:00 FRALT

.


US Weekly บอกว่า Kristen Stewart ไปติดต่อนายหน้าขายบ้านใน Beverly Hills เมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อมองหาบ้านให้ Rob ซึ่งกำลังจะมาถ่ายทำ Water for Elephants ที่แคลิฟอร์เนีย ในเดือนหน้านี้


จาก STAR Magazine …  โปรดใช้วิจาณญานในการอ่าน …  หลังจากเดินทางถึงลอนดอน เมื่อคืนวันที่ 11 เม.ย  Robert Pattinson และ Kristen Stewart ก็ขึ้นรถเมอซีเดสสีเงินออกไปจากสนามบิน – - รถไปหยุดที่แรก คือที่บ้านของ Rob ใน เขต Barnes , West London  ต่อจากนั้นก็ไปส่งทั้งคู่ที่ Private Hotel ซึ่ง มีแหล่งข่าวในโรงแรมบอกว่า ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 12   ทั้งสองคนอยู่ในห้องด้วยกันทั้งวัน ไม่ได้ออกมาจากห้องเลย มีแต่บอดี้การ์ดที่วิ่งไปโน่นไปนี่เป็นธุระให้  เช่น ส่งเสื้อผ้าไปซักแห้งเป็นต้น – -

แหล่ง ข่าวยังบอกอีกว่า จะได้ยินเสียง  Rob ร้องเพลง และ เล่นกีตาร์ให้ Kristen ฟัง .. และเมื่อเสียงเพลงจบลง ก็จะมีเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังออกมาแทนที่   ( พอจะเดาออกไหมคะ ว่าแหล่งข่าวเป็นใคร )  อย่างที่ Kristen เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  “ฉันชอบฟัง Rob ร้องเพลง … มันทำให้ใจฉันแทบละลาย “

ส่วนย่อหน้าสุดท้ายนี้ – - คนเขียนคงจินตนาการเอาเองบางส่วน เพื่อเอาใจคนอ่านอย่างพวกเรากระมัง – - -  และ เมื่อถึงเวลา Rob และ Kristen ต้องการจัดงานแต่งงานเล็กๆ เรียบง่าย เชิญเฉพาะกลุ่มเพื่อน ญาติสนิท และครอบครัว หรือไม่ ทั้งคู่ก็อาจย้ายไปอยู่ด้วยกันเฉยๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆ  – - แหล่งข่าวใกล้ชิด บอกว่า  “ทั้งคู่ก็แค่ มีความสุขด้วยกันอย่างแท้จริง ที่ได้มาเจอซึ่งกันและกัน”

.

SOURCE : STAR Magazine P.39 By John Bell, Jennifer Pearson and Tim Plant


Contunue Reading

Share
This site is protected by WP-CopyRightPro